Tag Archives: splitsen

Onderweg naar half-op-weg

Juli 2011

Inmiddels is de Odyssee ruim 6 maanden geleden begonnen. Het begint onderhand mythische vormen aan te nemen waarbij de Wet van Murphy geregeld van toepassing is. Nadat we enige tijd van de lotusbloemen gegeten hebben vanwege de gunning van de subsidie is de realiteit inmiddels duidelijk. Het grootste struikelblok was Maastricht-Klinkers. Aangezien een groot deel van de vondsten van deze opgraving niet waren beschreven, is besloten om alle vondsten opnieuw te beschrijven. Ook omdat uiteindelijk alle vondsten in het depot van de gemeente Maastricht gedeponeerd gaan worden. Eindelijk terug naar Limburgse bodem. Het is echter wel een hele klus; onze eigen Polyphemos.  Maar we hebben hem al dronken gevoerd en zijn bezig de paal die hem zal verblinden te verhitten. Oftewel,de vondsten zijn gesplitst en analyse is begonnen. Op dit moment worden de laatste vondsten gesplitst. Het betreffen de oudste onderzoeken van de bandkeramiek van Howerda te Maastricht-Caberg en Elsloo-spoorlijn en van Remouchamps te Stein. Het blijkt een volgende obstakel te zijn. Maar goed, Odysseus was dan ook niet echt lekker aan het cruisen. Het probleem zit hem onder andere in de documentatie van vondsten en sporen in die tijd. Een mooi voorbeeld is de opgraving van Geleen-Bergstraat. Daar werden tijdens de bouw van een huis door de eigenaar bandkeramische vondsten gedaan in een drietal kuilen. Deze werden gemeld via Anthony Jansen aan dr. Goossens van het Oudheidkundig museum  te Maastricht (thans Bonnefanten) waarop deze ook de kuilen onderzochten. Geruime tijd later zou ook het RMO onder leiding van Bursch een kijkje nemen en de kuilen onderzoeken. Het gevolg was dat de 294 vondsten fijntjes over drie collecties werden verdeeld. Ze zijn nu weer bij elkaar.

Een overzichtje laat zien om welke hoeveelheden het gaat. Uiteindelijk zullen meer dan 40.000 (!) vondsten de revue passeren. We zullen trachten om de komende tijd opmerkelijke vondsten te tonen. Duidelijk is wel dat er genoeg opmerkelijke vondsten tussen zitten.

Alles in het busje

De “buit” is binnen!

Eindelijk het is zover, de “buit” is binnen. Al het vondstmateriaal van de verschillende vindplaatsen is in het depot in Leiden verzameld. Met de laatste  21 dozen afkomstig uit het RMO zijn er voor het project in totaal meer dan 75 dozen met potjes, scherven, vuurstenen werktuigen, stenen bijlen en maalstenen bij elkaar gebracht. Elke vondst een relict van het verleden, fragmenten van een opnieuw te vertellen verhaal. Met de odyssee zal het verhaal eindelijk weer worden verteld.

In de tussentijd gaat het tellen, wegen en splitsen van de vondsten in verschillende materiaalcategorieën door. Ade, Luc,Piet en Tamara zijn druk in de weer met splitsen van het materiaal zodat de specialisten er binnenkort mee aan de slag kunnen gaan.

Cincopa WordPress plugin

Het begin van de Odyssee: het openen van de dozen en tellen van de vondsten

Vanaf 1 november vorig jaar is de Odyssee voor het uitwerken van maar liefst 13 onvolledig uitgewerkte bandkeramische onderzoeken begonnen. En dan…….. tsja, dan heb je alles mooi op papier gezet maar dan moet het uitgevoerd worden. Plotsklaps realiseer je je dan waarom het een Odyssee genoemd wordt. Wat vooraf in een Plan van Aanpak is uitgedacht, blijkt in de praktijk een lastige opgave. De grote vraag namelijk was hoeveel vondstmateriaal er nog uitgewerkt moest worden en waar al dit materiaal en bijhorende administratie zich bevond. De locaties waar het vondstmateriaal moest liggen waren in eerste instantie bekend. Daar waren al vele lange telefoongesprekken aan vooraf gegaan. Hoe en waar de administratie zoals coupe- en vlaktekeningen en dagrapporten of iets dergelijks lag, was een ander verhaal. Inmiddels is het meeste achterhaald maar zijn we nog steeds op zoek naar bijvoorbeeld coupetekeningen van de Maastricht-Klinkers of Beek-Molensteeg. Het archief van de faculteit blijkt niet ongeschonden de tand des tijds en verschillende opruimacties door ruimtegebrek te hebben overleefd. We blijven echter goede hoop hebben.

De gedachte was om 13 verschillende vindplaatsen op een gelijkvormige manier uit te werken en daarvoor dienen we ze ook op dezelfde manier te inventariseren. En daar blijkt nu net de uitdaging (lees:probleem) te zitten. In mijn naïviteit was ik er van uitgegaan dat het inventariseren redelijk snel zou gaan. Maar drie maanden later hebben we nog steeds niet al het materiaal binnen. Begin maart zal echter alles binnen zijn. In de tussentijd zijn we hard aan het werken om alle vondsten te splitsen in verschillende materiaalcategorieën zodat het naar de specialisten gebracht kan worden.

Een tussenstand van de gesplitste aantallen tot dusver:

Nu weet ik ook eindelijk waarom het een Odyssee wordt genoemd. En ze is officieel begonnen…..

 

Projecten Odyssee

Vondstmateriaal

vondsten ophalen

aantal dozen

aantal LBK KER

aantal NEO KER

aantal IJZ KER

aantal SVU

aantal SXX

aantal BOT

Monsters Botanie

Beek-Molensteeg

klaar

5

344

1

22

353

ja

Maastricht-Belvedère

gesplitst

5

638

139

179

2218

139

3

ja

Maastricht-Klinkers

gesplitst

40

2638

1

660

1403

294

74

ja

Extra projecten (tot nu toe)

Beek-Stationsstraat

gesplitst

1

112

25

4

2

nee