Odyssee Team

De hoofdaanvrager voor het Odyssee project “Terug naar de Bandkeramiek” is drs. I.M. van Wijk, aangesteld als senior-archeoloog en projectleider bij Archeologisch Onderzoek Leiden bv.

De eerste medeaanvrager is dr. P. van de Velde, voorheen aangesteld als Universitair docent bij de Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden.

De tweede medeaanvrager is drs. L.W.S.W. Amkreutz, aangesteld als promovendus bij de Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden en als conservator, sectie prehistorie bij het Rijksmuseum van Oudheden.

Het project is een uniek samenwerkingsverband tussen archeologen uit een academische setting (Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden; diverse specialisten), beleidsuitvoerende setting (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), commerciële setting (Archeologisch onderzoek Leiden; diverse specialisten), heemkunde setting (amateurarcheologen), gemeentelijke setting (Gemeente Maastricht) en museale setting (Rijksmuseum van Oudheden).

De samenstelling van het team en bijhorende taakstelling ziet er als volgt uit:

functie

naam

instelling

taakstelling

Hoofdaanvrager (senior-archeoloog; projectleider)

drs. I.M. van Wijk

Archeologisch Onderzoek Leiden bv

uitvoering project

aansturing specialisten

redactie rapport

Medeaanvrager (senior-onderzoeker)

drs. L.W.S.W. Amkreutz

Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden; Conservator Rijksmuseum van Oudheden

uitvoering project

aansturing specialisten

redactie rapport

Medeaanvrager (senior-onderzoeker)

dr. P. van de Velde

Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden

wetenschappelijke inbedding

redactie rapport

Senior-specialisten

prof. dr. C.C. Bakels (botanie)

Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden

materiaalstudies & rapportage

dr. P. van de Velde (aardewerk)

Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden

materiaalstudies & rapportage

dr. M.E.Th. de Grooth (vuursteen)

voormalig Conservator Bonnefantenmuseum Maastricht

materiaalstudies & rapportage

drs. F. Brounen (non-LBK aardewerk)

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

materiaalstudies & rapportage

prof. dr. A. van Gijn (steen, gebruiksporen)

Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden

materiaalstudies & rapportage

drs. A. Verbaas (steen, gebruiksporen)

Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden

materiaalstudies & rapportage

dr. S. Knippenberg (steen, vuursteen)

Archol bv; Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden

materiaalstudies

Senior-onderzoekers

drs. I.M. van Wijk

Archeologisch Onderzoek Leiden bv

sporenanalyse & rapportage

drs. L.W.S.W. Amkreutz

Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden; Conservator Rijksmuseum van Oudheden

sporenanalyse & rapportage

Lokale deskundigen

ir. W. Hendrix

-

voorbereiding & deelrapportage

drs. H. Vromen

-

voorbereiding & deelrapportage

ir. J.P. de Warrimont

-

advies

drs. W. Dijkman

Gemeente Maastricht

advies

Inmiddels is het team ook uitgebreid met jonge enthousiaste collega’s zoals drs. L. Meurkens, dhr. A. Porreij MA en mevr. T. de Reus.

Het project is een uniek samenwerkingsverband tussen archeologen uit een academische setting (Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden; diverse specialisten), beleidsuitvoerende setting (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), commerciële setting (Archeologisch onderzoek Leiden; diverse specialisten), heemkunde setting (amateurarcheologen), gemeentelijke setting (Gemeente Maastricht) en museale setting (Rijksmuseum van Oudheden).

functie

naam

instelling

taakstelling

Hoofdaanvrager (senior-archeoloog; projectleider)

drs. I.M. van Wijk

Archeologisch Onderzoek Leiden bv

uitvoering project

aansturing specialisten

redactie rapport

Medeaanvrager (senior-onderzoeker)

drs. L.W.S.W. Amkreutz

Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden; Conservator Rijksmuseum van Oudheden

uitvoering project

aansturing specialisten

redactie rapport

Medeaanvrager (senior-onderzoeker)

dr. P. van de Velde

Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden

wetenschappelijke inbedding

redactie rapport

Senior-specialisten

prof. dr. C.C. Bakels (botanie)

Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden

materiaalstudies & rapportage

dr. P. van de Velde (aardewerk)

Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden

materiaalstudies & rapportage

dr. M.E.Th. de Grooth (vuursteen)

voormalig Conservator Bonnefantenmuseum Maastricht

materiaalstudies & rapportage

drs. F. Brounen (non-LBK aardewerk)

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

materiaalstudies & rapportage

dr. S. Knippenberg (steen)

Archol bv; Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden

materiaalstudies & rapportage

Senior-onderzoekers

drs. I.M. van Wijk

Archeologisch Onderzoek Leiden bv

sporenanalyse & rapportage

drs. L.W.S.W. Amkreutz

Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden; Conservator Rijksmuseum van Oudheden

sporenanalyse & rapportage

Lokale deskundigen

ir. W. Hendrix

-

voorbereiding & deelrapportage

dhr. H. Vromen

-

voorbereiding & deelrapportage

ir. J.P. de Warrimont

-

advies

drs. W. Dijkman

Gemeente Maastricht

advies

Tabel 1 Samenstelling van het onderzoeksteam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Hidden Treasures of Dutch Bandkeramic Research