Opgravingen in Elsloo van 23-9 t/m 3-10

Van 23 september-3 oktober 2014 zal een archeologische opgraving plaatsvinden aan de Paulus Potterstraat in Elsloo. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het opgravingsbureau Archol uit Leiden onder leiding van drs. Ivo van Wijk. Woningstichting Maaskant Wonen gaat namelijk aan de Paulus Potterstraat een aantal nieuwe woningen realiseren. Daarvoor worden een aantal bestaande woningen gesloopt. Voordat met de bouw en sloop kan worden begonnen dient eerst archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Al eerder hebben Maaskant Wonen en Archol gezamenlijk een dergelijk project tot een goed einde weten te volbrengen.

Tijdens de opgraving zullen de resten worden opgegraven van een 7000 jaar oud bandkeramisch dorp dat rondom het gebied langs de Koolweg is gelegen. Al eerder zijn opgravingen in dit gebied uitgevoerd waarbij telkens nieuwe delen van de bandkeramische nederzetting werden onderzocht. Het grootste deel van deze boerennederzetting en bijhorende grafveld is al in de periode van 1930-1976 met tussenpozen onderzocht. Ook in 2006 en 2012 werden aan de Joannes Riviusstraat met hulp van vele vrijwilligers een nieuw gedeelte van de nederzetting opgegraven.

De opgravingen in Elsloo zijn de tot nu toe grootste in een bandkeramische nederzetting in Nederland,maar liefst  107 huisplattegronden werden vrijgelegd. Uniek voor Nederland was het in 1967 opgegraven grafveld met daarin 113 graven (47 crematiegraven en 66 vlakgraven) .

Het terrein aan de Paulus Potterstraat bevindt zich in het zuidoostelijke deel van de nederzetting. Al eerder is een deel van het te bebouwen perceel onderzocht maar verwacht wordt dat ook nog niet onderzochte delen kunnen worden opgegraven. Hierbij zullen wederom de bandkeramische resten de boventoon voeren maar ook bevinden zich enkele erven uit de ijzertijd (800-50 voor Christus) binnen het plangebied. Deze sporen hebben binnen de dorpsgrenzen van Elsloo nog maar weinig aandacht gekregen. Met dit onderzoek zal deze kennisachterstand eindelijk deels worden ingehaald.

Leave a Reply

Your email address will not be published.