Currently browsing author

admin

Bijnaderinzien

Bij nader inzien

Bij nader inzien is een tentoonstelling over nieuw onderzoek naar 31 ‘vergeten’ archeologische opgravingen in Nederland. De resultaten ziet u in deze …

Prehistorische mannen waren werpers

Skeletten van prehistorische mannen – maar niet die van vrouwen – vertonen dezelfde beschadigingen aan de elleboog als professionele honkballers. In ellebogen …

Europa: al in de Steentijd multiculti

Archeologie: nieuwkomers bepaalden niet alleen onze genen, maar ook onze culturen Steeds vaker vinden archeologen aanwijzingen dat in het prehistorische Europa de …

Verzamelaars leefden samen met boeren

Jager-verzamelaars en boeren leefden meer dan tweeduizend jaar samen in Europa. Dat schrijven antropologen van de Johannes Gutenberg University Mainz deze week …

EAA logo_small

Odyssee naar Pilsen (Tsjechië)

Komende week gaat het Europees Archeologie Congres (EAA) van start in Pilsen. Vanuit de Odyssee wordt een sessie georganiseerd en zullen ook …

Ivo van Wijk oreert over de reconstructieplaat van Mikko Kriek, Cannerberg, Centre Céramique Maastricht

LBK weer thuis!

Zoals ook de wet van Malta propageert is het een belangrijke taak voor de archeologie dat de informatie over nieuwe ontdekkingen en …